Các Bé trường Mầm non Thực Hành cùng tham gia trải nghiệm các họa động Ngày hội " Trò chơi dân gian"

1/12/2023 10:18:44 AM
Một số hình ảnh các bé Trường MN Thực Hành Hồng Đức cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động Ngày hội "Trò chơi dân gian" - Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2023) do Hội sinh viên trường tổ chức
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4032709791295-6c3416ee138591840448201b5ef5a0b5-1-20230112101826-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4032709790810-661ca984cab4541bf49cbc12213caf94-1-20230112101827-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4032709790424-04be49581a195e735006d29be7aa7f8d-1-20230112101827-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4032709781103-f8793ae3a7579d4d04937865e5d02166-1-20230112101826-e.jpg

 

Tin liên quan