Đại hội chi bộ trường MN Thực Hành nhiệm kỳ 2022 - 2025

7/30/2022 7:54:06 AM
Thực hiện Kế hoạch số 02- KH/ĐU ngày 10/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại Học Hồng Đức về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Được sự nhất trí và cho phép của BTV Đảng ủy. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2022, chi bộ trường Mầm Non Thực Hành long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 -2022, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ chính trị chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, dự thảo Nghị quyết ĐH và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Các báo cáo đã được Đại hội đồng tình nhất trí cao. Đại hội chi bộ trường MN Thực Hành nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra nghiêm túc, thực hiện theo đúng điều lệ Đảng và thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình của Đại hội được lưu giữ lại:
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621463664-b5681048042f776504ce1073070f5015-20220730075308-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621456150-9cc6ff19470c4ec0d061d2ab4ae26a94-20220730075308-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621439213-097b142225e0ebd218edac19ae6c6bc3-20220730075308-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621427311-1649913222801170db67759dfc838fd6-20220730075308-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621414496-07d8e229cdb19ea0261d31637916f519-20220730075310-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621406586-e3e1d57328507bb0a9a3033e89471669-20220730075310-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621394951-b17a7ce28ae9e40715f4ab62b8bf1fe0-20220730075309-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621388937-6722da2a2f2d774663c7c7570b14326d-20220730075308-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621374392-794f7454a114a39724dad4d037896666-20220730075309-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202207/Images/z3604621358084-f66f2b863cc3cd25518aec7703b2a7b8-20220730075307-e.jpg

 

Tin liên quan