Lớp Thực hành 2 tham gia hoạt động ở góc Thư viện

8/24/2023 4:53:59 PM
❤THƯ VIỆN CỦA BÉ❤️ Thư viện lớp học chính là điểm đến cho trẻ sau mỗi giờ hoạt động cùng cô và các bạn, ở đó trẻ được tham gia các hoạt động cùng những cuốn sách/ bức tranh nói về các chủ đề khác nhau, các câu chuyện và cả những nội dung về thế giới xung quanh.Thông qua việc được tương tác với sách hàng ngày như: xem, nhìn, nghe, chơi... giúp trẻ hoàn thiện và phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Mời bố mẹ cùng ngắm nhìn hình ảnh các bạn nhỏ lớp Thực hành 2 tham gia hoạt động ở góc Thư viện nhé! 🥰
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680128423-08e91321bfbcf174cdc26a0d854da72b-20230824045052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680127628-a7e7ad02a9a91c2aa3380f02533b2a21-20230824045029-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680120740-b5a9219231aae5ada1cfa66acafb0356-20230824044954-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680113550-c9f7d996c7d3cae9aed0e12ce198042b-20230824044927-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680111863-c0e5a74aba53482d776542b5946d7539-20230824045003-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680107587-aca9ef8b3bdd37ec28fe233cebbba511-20230824045135-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680097481-d485f4bed2e7f9a464633b67bb8fb86a-20230824045147-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680095728-502f457827172eb82e7050b1c00bfae2-20230824045110-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680092742-612eec96298d960d274cdeb790e1ca89-20230824045127-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4631680090384-3569f51feaab0cefc1b59d42344be0c5-20230824044905-e.jpg

 

Tin liên quan