Trường Mầm non Thực Hành đón tết Nguyên đán 2023

1/13/2023 8:20:00 AM
Từ xa xưa đến nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà lại chuẩn bị những nồi bánh chưng rất to để đón Tết. Hôm nay, các bé trường MNTH cùng trải nghiệm với những thao tác và quy trình gói bánh thật thú vị. Những hình ảnh đáng yêu của cô trò được lưu giữ lại:
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4034047298521-e93606deda21274bea9499bf72470eb4-20230113081914-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4034023907509-f88676535f79aa98a4ea12261362017d-20230113081914-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4034023905467-b4edbabd44022f188f808b4121a7837e-20230113081905-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033765400579-3576dad4c703537b9e2a0b58e2c27337-20230113081835-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033765378357-1725d5d3ac3bd15e7fe4fb63c07eee37-20230113081834-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033765364117-ff361f489ad3f407772a39c548e2342b-20230113081830-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033742595319-951de62866d594b69d64afba7bf10a52-20230113081828-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033742592465-bf56913004f3e8448458a3ace65f5ccb-20230113081823-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033725419845-086d2a1dda8abf5471dc81c013dc0611-20230113081758-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033725296917-e3fb40dceb5119ba902380e117fbfced-20230113081748-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033725267197-b452ec496043893c0d166dd642e260a0-20230113081742-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033580502349-60012538d9ef6ee92a94fbc79f8a1882-20230113081901-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033580501214-f58735fae8cbd98fb9c06b59b0e4173c-20230113081830-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033555098343-e0d26e9f9d9dc75f0e74ae2924cdf0e2-20230113081913-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033555082504-c52696b537e43edb556ab6897c8e3fde-20230113081859-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4033555063756-932657bc4e944ad0596fe113c4feb558-20230113081917-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/z4027520125600-b1b6b10de21a93fec06025db185d6465-20230113081741-e.jpg

 

Tin liên quan