Trường mầm non Thực Hành Hồng Đức tổ chức Vui Tết Trung Thu năm 2022

9/8/2022 1:04:56 PM
Trung thu đã về với các bé Trường Mầm non Thực Hành Hồng Đức. Mặc dù trời mưa kéo dài nhưng các con đi học rất đông đủ. Không khí đón trung thu tưng bừng và rộn ràng, các con rất vui và phấn khởi - Hòa cùng niềm vui hân hoan - dự âm của ngày Khai trường đã tiếp thêm động động lực, niềm tin và bao hứa hẹn bước vào năm học mới ! Chúc các con có một mùa Trung thu vui vẻ, ấp áp !
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705170952770-a332a0271b206a1e66b1096e30369803-20220908010111-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705171778564-9d2f374c2cc509d9722c8886a5374b42-20220908010114-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705179202131-e07c2bc7662dbb88b290d49e978b24be-20220908010118-e.jpg
 
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705288144185-ef16e43f230380234af00ed1d41881ac-20220908010117-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705178487278-c94d47f6d28126dc04a2fa66817bd201-20220908010116-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705288428509-90795e5d8dd3bba8d43fd793e3f714a6-20220908010116-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705178897168-d04eb9362006c17fc247511a6c2d21c4-20220908010116-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705335292552-9cf98578720a87f7b64506592cc17208-20220908010116-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705286480060-45eacf16f18627601f5ba22908a960c8-20220908010115-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705171493122-079cf0c8c3445dc668c75970a2b84ace-20220908010114-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705286928422-dcbb1464859ef4d1abc30a414517e23b-20220908010114-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705284960279-a889547e44523819f580bc7a65effa46-20220908010114-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705171778564-9d2f374c2cc509d9722c8886a5374b42-20220908010114-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705284520478-69429b5faeb5cb9c49e0996ce43da905-20220908010113-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705280450400-72ef0169f09deb55013b04bd9b6b966b-20220908010113-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705198169564-64cb66bc77417498009f44fe387f172a-20220908010112-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705197399902-97b87ada1254f0378a6f84f5bd98747e-20220908010112-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705184558373-3d2ae81d566ce4491ece871d54936ef0-20220908010112-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/z3705179787486-3d1cb92ee53b3f053b21df1eb965e353-20220908010111-e.jpg

 

 

 

 

 

Tin liên quan