Trường MN Thực Hành Hồng Đức tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

11/23/2022 2:27:06 PM
Hoà trong không khí tưng bừng của cả nước. Trường MN Thực Hành Hồng Đức tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2082-20/11/2022). Đây cũng là dịp để nhà Trường tri ân các thế hệ nhà giáo. Cùng nhau gặp gỡ để ôn lại lịch sử, truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034360855-a1a66c02bb0fbcb02e60abc6c1cb9fcc-20221123022625-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034816205-669c840cc880112813cf74e94c0e1261-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034798473-ecd8955d11d30d2dcbafadb6e0ab8dd7-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034794221-f6cdb33e608b63fa05976bdc3c562607-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034791772-84cdac57b0501a3a29e54c97585bea3c-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034791550-0623563f89fab2a1c9ce7479bf1d5030-20221123022649-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034787724-4ae8ab786e0563f460599e50e028c5f0-20221123022651-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034782968-acd4ee948f17494f9fd4e763b3017040-20221123022651-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034366819-a963b0215f5b97db1f6825fb6d213f02-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034360856-95aa1525b747e6ea57c0878643c7f292-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034359541-e43c0fe41ea76e4410aa03a614c3e71d-20221123022650-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034357263-d261f4de4b15abb05bc0506501987b9d-20221123022649-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3904034360855-a1a66c02bb0fbcb02e60abc6c1cb9fcc-20221123022625-e.jpg

 

Tin liên quan