Hội nghị Cha mẹ học sinh lần thứ nhất năm học 2023 - 2024

10/14/2023 11:36:49 PM
Hội nghị Cha Mẹ Học sinh lần thứ nhất năm học 2023-2024 Chiều ngày 8 tháng 10 năm 2023, Trường Mầm non Thực Hành Hồng Đức tổ chức hội nghị Cha Mẹ Học sinh lần thứ nhất năm học 2023-2024. Hội nghị báo cáo sơ qua tình hình hoạt động của trường, lớp trong những tháng đầu năm học, đồng thời thông qua một số quy định chung của nhà trường. Phụ huynh đưa ra các ý kiến đóng góp, thỏa thuận và đều thông nhất cao nội dung trọng tâm, các khoản thu chi của năm học 2023-2024. Hội nghị diễn ra theo đúng dự kiến và kết thúc thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh lưu lại:
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4765056909457-89af5e64a7ac6c8991f8f5472e1fdf57-20231014113627-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4765056895379-b4713e158c1efed51d5eae0dd81fe4b7-20231014113627-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4765056893492-70f4e755673edbb8e2ee748b7c255620-20231014113627-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4765056893308-7e4364ca6423846ae8e26ab78cd48306-20231014113627-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764875469082-b2286021037ccd7aa1df6cdd3b3adfb1-20231014113627-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764869559364-e76b4b4c751b4236d4369737558a785c-20231014113626-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764869495731-97db4d18005d5152869b4a29d42d0e42-20231014113626-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764869450108-1aaef25d90a34499af6b1d906b4de884-20231014113626-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764869449951-194ae888684f9efa692fd50815c236c6-20231014113626-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764802268481-bd8808c9dbe29c66a8b036bbf345a131-20231014113626-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764802265573-f649cfdee63b1246f3eda4403345a7c7-20231014113625-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764650838564-d5b99e6020d0311168c2a1fe327bf061-20231014113625-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764650837401-45e7e7fd7edb437c6a90d3e95d729116-20231014113628-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764650836547-1fa516ee76df1dc89777fc06f3c455e2-20231014113627-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764531125155-f9f78d2d0893bc9ee3aabac619fa92c6-20231014113628-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764531121603-2c91e842ed362188e7a8c7440892b6b7-20231014113629-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764531120282-a79ebc59992760143a03ebb3f596f161-20231014113629-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/z4764531117562-9ee1284c3cf109db5305abcbba6f4397-20231014113625-e.jpg

 

Tin liên quan