🌺Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 🌺

11/16/2023 2:28:43 PM
Kế hoạch tổ chức hoạt động âm nhạc Chủ đề : Bé và gia đình thân yêu của bé Đề tài: Tiết nghe hát tổng hợp : BH : Cả nhà thương nhau ( St: Phan Văn Minh ) NDKH : BH: Mẹ yêu không nào ( St: Lê Xuân Thọ ) BH : Ba ngọn nến lung linh ( ST: Phương thảo , Ngọc lễ ) Trò chơi âm nhạc : Nghe và hưởng ứng theo điệu nhạc . Do các cô và các bé Lớp : Thực hành 1 ( 18 -24 tháng ) thực hiện.
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/8-20231116022801-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/7-20231116022801-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/6-20231116022801-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/5-20231116022802-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/4-20231116022802-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/3-20231116022803-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/2-20231116022801-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/1-20231116022801-e.jpg

 

Tin liên quan