Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề "Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường Mầm non Thực Hành"

11/8/2022 9:23:13 AM
Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD - BTC TW của Ban Tổ chức trung ương; Thực hiện Kế hoạch/chỉ đạo của Đảng ủy trường ĐHHĐ, Hướng đến các hoạt động thiết thực chào mừng 40 năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Chi ủy chi bộ Trường MNTH tổ chức kỳ sinh hoạt chi bộ với chuyên đề “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường MNTH " Về dự và chỉ đạo Chi bộ, TS. Lê Thị Thu Hà -Ủy viên BCH Đảng bộ trường ĐH Hồng Đức và 13 đảng viên Chi bộ nhà trường có măt đầy đủ. TS. Lê Thị Thu Hà đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng thời có ý kiến chỉ đạo và bổ sung thêm 1 số nội dung cho phần giải pháp thực hiện chuyên đề cụ thể và đầy đủ hơn. 100% Đảng viên thống nhât nôi dung dự thảo Nghị quyêt chuyên đề, và tổ chức thưc hiện ngay trong kỳ sinh hoạt chuyên môn sắp tới. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt Chuyên đề đạt kết quả tốt, và đúng quy định!
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3863345536339-1d8700523c4a3581b5580ecbe3bb230d-20221108092300-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3863345535259-b3bbd4d1ccc5a9ec043b59ce3575f33b-20221108092300-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3863345532773-e11779a20ff17a7d3957cb491c9191ac-20221108092301-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/z3863345530596-cf260d7fe6e23c1ed0b3d132d37c7652-20221108092259-e.jpg

 

Tin liên quan