Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá kiểm tra điều kiện công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và Trường chuẩn quốc gia tại Trường Mầm Non Thực Hành Hồng Đức

11/6/2023 8:45:10 PM
Sáng ngày 06/11/2023, Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm 2023 tại Trường Mầm non Thực hành Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ). Cùng đi có các thành viên là cán bộ, chuyên viên các phòng, ban cơ quan Sở GD&ĐT. Qua quá trình kiểm tra, đối chiếu với các quy định về các tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài thống nhất Trường mầm non Thực hành Hồng Đức đảm bảo đầy đủ 5 tiêu chuẩn theo quy định. Đoàn sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận Trường Mầm non Thực hành Hồng Đức đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Trường MN Thực Hành Hồng Đức:
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978395481-76e45f74093c33531220c0196275a017-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978224123-e669992606c06a3563029854a2a5b8a7-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854977998343-beeaa39450d1e6dbaa72f8b5dfa7c31a-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978286140-568d36b205caacd30358f0fcacb6cc57-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979025170-3e7d0bbd2a2639fe33b46a04e2a301f8-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978938819-77ddad4aa1b99d22a8030fdbdb2a8d01-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978857661-2e0d6066708c139ae53c3f439e274233-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978757620-010e07dc2cc5a9d1c1826e55f16423a1-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978718720-d889a1ec540cb43b0157825def832caf-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978672380-6fc13611d4059ab442bf63a5b2fc7172-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978570182-ccda9c264e1fd939f9fc26447bda9a9c-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978535091-bf872a80fa7b76f9c12ea109ef7e1ae4-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978441668-63418f33f4eed0126f037d5170f05c51-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979089492-8320f30b7d7782bd5b10a3230e47953d-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978395481-76e45f74093c33531220c0196275a017-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978224123-e669992606c06a3563029854a2a5b8a7-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854977998343-beeaa39450d1e6dbaa72f8b5dfa7c31a-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978286140-568d36b205caacd30358f0fcacb6cc57-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979025170-3e7d0bbd2a2639fe33b46a04e2a301f8-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978938819-77ddad4aa1b99d22a8030fdbdb2a8d01-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978857661-2e0d6066708c139ae53c3f439e274233-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978757620-010e07dc2cc5a9d1c1826e55f16423a1-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978718720-d889a1ec540cb43b0157825def832caf-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978672380-6fc13611d4059ab442bf63a5b2fc7172-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978570182-ccda9c264e1fd939f9fc26447bda9a9c-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978535091-bf872a80fa7b76f9c12ea109ef7e1ae4-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978441668-63418f33f4eed0126f037d5170f05c51-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979089492-8320f30b7d7782bd5b10a3230e47953d-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979025170-3e7d0bbd2a2639fe33b46a04e2a301f8-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978938819-77ddad4aa1b99d22a8030fdbdb2a8d01-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978857661-2e0d6066708c139ae53c3f439e274233-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978757620-010e07dc2cc5a9d1c1826e55f16423a1-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978718720-d889a1ec540cb43b0157825def832caf-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978672380-6fc13611d4059ab442bf63a5b2fc7172-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978570182-ccda9c264e1fd939f9fc26447bda9a9c-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978535091-bf872a80fa7b76f9c12ea109ef7e1ae4-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978441668-63418f33f4eed0126f037d5170f05c51-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978395481-76e45f74093c33531220c0196275a017-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978286140-568d36b205caacd30358f0fcacb6cc57-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978224123-e669992606c06a3563029854a2a5b8a7-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854977998343-beeaa39450d1e6dbaa72f8b5dfa7c31a-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979089492-8320f30b7d7782bd5b10a3230e47953d-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978395481-76e45f74093c33531220c0196275a017-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978224123-e669992606c06a3563029854a2a5b8a7-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854977998343-beeaa39450d1e6dbaa72f8b5dfa7c31a-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978286140-568d36b205caacd30358f0fcacb6cc57-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979025170-3e7d0bbd2a2639fe33b46a04e2a301f8-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978938819-77ddad4aa1b99d22a8030fdbdb2a8d01-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978857661-2e0d6066708c139ae53c3f439e274233-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978757620-010e07dc2cc5a9d1c1826e55f16423a1-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978718720-d889a1ec540cb43b0157825def832caf-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978672380-6fc13611d4059ab442bf63a5b2fc7172-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978570182-ccda9c264e1fd939f9fc26447bda9a9c-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978535091-bf872a80fa7b76f9c12ea109ef7e1ae4-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978441668-63418f33f4eed0126f037d5170f05c51-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979089492-8320f30b7d7782bd5b10a3230e47953d-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978395481-76e45f74093c33531220c0196275a017-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-20231106105054-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978224123-e669992606c06a3563029854a2a5b8a7-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854977998343-beeaa39450d1e6dbaa72f8b5dfa7c31a-20231106105053-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978286140-568d36b205caacd30358f0fcacb6cc57-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979025170-3e7d0bbd2a2639fe33b46a04e2a301f8-20231106105052-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978938819-77ddad4aa1b99d22a8030fdbdb2a8d01-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978857661-2e0d6066708c139ae53c3f439e274233-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978757620-010e07dc2cc5a9d1c1826e55f16423a1-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978718720-d889a1ec540cb43b0157825def832caf-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978672380-6fc13611d4059ab442bf63a5b2fc7172-20231106105051-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978570182-ccda9c264e1fd939f9fc26447bda9a9c-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978535091-bf872a80fa7b76f9c12ea109ef7e1ae4-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978441668-63418f33f4eed0126f037d5170f05c51-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979089492-8320f30b7d7782bd5b10a3230e47953d-20231106105050-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-20231106084121-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978395481-76e45f74093c33531220c0196275a017-20231106084120-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978224123-e669992606c06a3563029854a2a5b8a7-20231106084120-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978757620-010e07dc2cc5a9d1c1826e55f16423a1-20231106084119-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978286140-568d36b205caacd30358f0fcacb6cc57-20231106084119-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979089492-8320f30b7d7782bd5b10a3230e47953d-20231106084119-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854979025170-3e7d0bbd2a2639fe33b46a04e2a301f8-20231106084119-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978938819-77ddad4aa1b99d22a8030fdbdb2a8d01-20231106084118-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978857661-2e0d6066708c139ae53c3f439e274233-20231106084118-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978441668-63418f33f4eed0126f037d5170f05c51-20231106084118-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978718720-d889a1ec540cb43b0157825def832caf-20231106084118-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978672380-6fc13611d4059ab442bf63a5b2fc7172-20231106084117-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978570182-ccda9c264e1fd939f9fc26447bda9a9c-20231106084117-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978535091-bf872a80fa7b76f9c12ea109ef7e1ae4-20231106084117-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/z4854978131269-930e9b3a536b5c62290034f60b3ee520-copy-20231106084117-e.jpg

 

Tin liên quan