Giao lưu "Bé với làn điệu dân ca" năm học 2022-2023

12/27/2022 2:31:35 PM
Hôm nay 27/12/2022 Các diễn viên nhí Trường MN Thực hành Hồng Đức đã tham gia buổi Giao lưu "Bé với làn điệu dân ca" năm học 2022-2023. Với những điệu lý câu hò , những làn điệu vui, dí dỏm, mượt mà sâu lắng các diễn viên nhí mang đên cho chương trình thật tuyệt vời ! Sau buổi giao lưu, các bạn sẽ lưu giữ mãi kỷ niệm đẹp, ý nghĩa này, những làn điệu dân ca từ các miền quê hương đất nước sẽ mãi là niềm tự hào đối với các con! Đặc biêt qua chương trình này nhằm duy trì, phát triển phong trào hát dân ca trong trường học; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tiêu biểu của các làn điệu dân ca. Cũng chính các con đã và đang góp phần mình vào việcn" phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc" !!!
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992319550046-3b24dcd826018b02b0dbccb2de436875-20221227022920-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992320775752-60c56579d932872a486106ce06f9a0ce-20221227022920-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992317919032-79b26f23a94b448bd8926caad01986fa-20221227022919-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992324818485-27be73951059654486b8e7993a760d26-20221227022919-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992318461736-b898c3bf114737d3b0ff478348cecdbc-20221227022919-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992319921414-079f7d4b1d160401199ff3e974a8294f-20221227022919-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992324531733-d9dda7f4ff2ad856676a6367da7d2d23-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992324195190-1983bed840d3d89dc382bd6da9c1312b-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992323782164-e9e18691cd6ddd8612ecbb7f1b8d70be-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992323323142-bee9c321747014b4f5a4acd3aa6b5c93-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992322878442-c727f6a2d499fee4129628bbf7f3d55d-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992321505072-12b74b9510efdeb68d2e4096a0cbe474-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992319035366-75cbde2d60319e2c69111127c31f9111-20221227022918-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202212/Images/z3992317468537-e0d1759e2710c39071cdf0274955aa8b-20221227022918-e.jpg

 

Tin liên quan