TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG PHIÊN CHỢ MAI AN TIÊM LẦN THỨ 3

8/16/2023 5:14:49 PM
Ngày 13/8/2023, tại khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra phiên chợ khởi nghiệp Mai An Tiêm với hơn 35 gian hàng của các bạn sinh viên và các đơn vị khởi nghiệp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Đà Nẵng , Bắc Giang, Hà Nam, Đắk Lắk, Nam Định,… và Thanh Hoá cùng tham gia. Trong phiên chợ Đoàn Thanh Niên trường MN Thực Hành cũng có gian hàng với nhiều sản phẩm tự tay các cô chế biến với tiêu chí Thực phẩm sạch an toàn Các trẻ khối lớp lớn tham gia với rất nhiều những trò chơi thú vị.!
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131937703-6853cf97657afe3820c432ff42eaadc4-20230816051406-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131937585-23a9949313f7ecc31faa7d6248888418-20230816051405-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131930928-9330691a8e4cc2acab604be7a5b72c04-20230816051406-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131928071-8e6c490b2894fb6c6676b9b744214cc4-20230816051405-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131927958-54dc88ec04e882b3edb285af64d69826-20230816051405-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131923061-29d3147bbe206e50aeb8e47c294984bf-20230816051404-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131922738-5cc3cbfc541e475d1a40efa41a428ff0-20230816051404-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131921547-22ff36abf30616c43faf3e340fe760ed-20230816051404-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131920783-ff0f04aaed90ed500e893d9bf1fea110-20230816051404-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131920416-888997bd836206a9d5d00db7e378ba59-20230816051404-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131916476-e5dc08eb6c4442b4138349cd96780a1e-20230816051406-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131914857-d341b063bb77fb884f83f2e9781bad72-20230816051407-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131914755-e34fd51751128ed7e59839167243c461-20230816051405-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131910562-b70f4feaf8e91857a60786bb01737ee2-20230816051406-e.jpg
Media/2035_mnth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/z4609131900152-9027f3524c30e95eed9177690778c3ae-20230816051403-e.jpg

 

Tin liên quan